Saskarsmes elements

Musdienās paplašinoties cilvēku kontaktiem un izvēloties situācijai atbilstošu uzvedības modeli, arvien nozīmīgāki kļūst racionālie kritēriji. Pieaugot dzīves tempam, daudzi neproduktīvi etiķetes noteikumi un rituāli izzūd. Tā, piemēram, šodien būtiskas izmaiņas iezīmējas vienā no nozīmīgākajiem etiķetes atribūtiem – vizītkartes noformēšanas un pielietošanas nosacījumos.
Lietišķajā, biznesa vidē un arī personīgajā saskarsmē, vizītkartes noformējums vairs nav tik stingri reglamentēts un kļuvis daudzveidīgāks. Pateicoties jaunajām tehnoloģijām mainās tās vizuālais tēls (materiāls, struktūra, krāsainība, teksta estētiskais noformējums utt.), tiek pārveidots arī vizītkartes formāts un izmērs. Šīs izmaiņas nenoliedzami piešķir individuālu raksturu, piesaista uzmanību, ilgāk saglabājas atmiņā. Taču, veicot šīs korekcijas, vienlaicīgi jāprognozē arī to psiholoģiskā iedarbība: jo konservatīvāks ir vizītkarti pārstāvošās organizācijas vai darbinieka profesionālās darbības veids, jo konservatīvāk noformēta vizītkarte, savukārt radošākas profesijas biežāk izmanto ekscentriskākus vizītkartes noformēšanas veidus.
Inovāciju straujā ienākšana sabiedrības dzīvē , aktualizē jaunas attieksmes veidošanos pret iepriekšējām tradīcijām.